Vzpomínková
terapie

Radka Zrzavá

Vzpomínková terapie

Vzpomínková terapie je proces, při kterém dochází ke změně v podvědomí. Jednoduchý nástroj, jak vyřešit běžné, i závažné problémy nebo nemoci. Základním principem je to, že vše, co cítíme a děláme, by mělo vycházet z našeho srdce. Pokud tak nečiníme, někde se popíráme a „blokujeme se“. Všechny odpovědi a znalosti si neseme v sobě stejně jako zvířata své instinkty. Vzpomínkovou terapii je vhodné využít, pokud ve svém životě už člověk něco "nemůže vydržet", stále se mu něco opakuje, chce to změnit, vyřešit, vyléčit, vylepšit, ale neví jak na to. Neumí v sobě hledat odpovědi.

K čemu slouží?

Všechny své modely chování jsme se někde naučili. Nejčastěji je to v dětství od rodičů či příbuzných. Ty se nám proplétají celým životem, přestože to většinou vůbec nevnímáme. Proto se vracíme do „vzpomínky“, abychom zde model chování změnili a vytvořili si model nový. Takový, se kterým se budeme cítit v pohodě. Nemusí se jednat o vzpomínku jako takovou, spíše o situaci, kterou jsme si mylně vysvětlili a přijali ji jako jedinou možnost. Není tedy možné si na něco nevzpomenout. Vše je na podvědomé úrovni.

Jak sezení probíhá?

Sezení trvá přibližně 1 - 2 hodiny. Pomocí správně kladených otázek dojdeme ke skutečnému jádru problému a následně můžeme tento „blok“ rozpustit. Pomocí svalového testu zjistím věk, do které se máte podívat. Zhluboka se nadechnete, zavřete oči a většinou hned vidíte nějakou situaci. V ní se pak nějakým způsobem zobrazí řešený problém. V tomto stavu získáváte jakýsi nadhled nad tím, jak situace proběhla a aktuálně Vás povedu ve vzpomínce k tomu, aby jste se zachovali dle toho, jak to skutečně dle svého srdce cítíte. Proto je výsledný nový model pro Vás vyhovující a originální, přestože Vám v daný moment nemusí připadat nejlogičtější a nejsprávnější. Většinou dochází k velké úlevě a ke změně v podvědomí. Posléze (nejčastěji po 3-4 týdnech) se začíná projevovat nový vzorec chování ve všech oblastech života (ne tedy nutně jen v řešené oblasti). Na sezení doporučuju pohodlné oblečení. Nebuďte překvapení z návalů emocí, protože se jedná o emoční „odblok“ a řesíme v něm něco pro nás velmi podstatného a důležitého.

Terapie není zdravotnickou službou.

Kde jsem se to naučila?

Své problémy jsem chodila řešit do Osobní poradny Dany Fialové (www.fialovaporadna.cz). Ta se následně rozhodla uspořádat pro malý okruh zájemců cyklus kurzů osobního rozvoje, kde jsem absolvovala všechny okruhy:

 • Osobní rozvoj a růst
 • Strach
 • Odmítání a přijímání
 • Vztek
 • Spokojenost
 • Radost
 • Životní síla
 • Osobní rozvoj a růst
 • Svoboda
 • Vztahy
 • Vztahy partnerské
 • Láska
 • Sebeláska
 • Ego
 • Já jsem

Dále jsem absolvovala:

 • Prožitkový psychokinetický seminář "Síla myšlenky" od pana Mirka Vojáčka.
 • Seminář "Jak najít a udržet vztah podle svých představ" od Aleše Kaliny a Lucie Königové
 • Online kurz "Mindful work" od Jiřího Sobka
 • Seminář zabývající se COEX systémy a bazálními prenatálními matricemi od Jiřího Barouše
 • Reiki I. a Reiki II. - Fialová poradna Dany Fialové

Své zkušenosti si ale nejvíce rozšiřuji se svými klienty, protože každý jsme originál a v každém z nás jsou uložené všechny potřebné informace k řešení.

Na kolik vás to vyjde?

Cena jednoho sezení je 1 300,- Kč. Obvykle sezení trvá cca 1-1,5 hodiny.

Dále nabízím

O mně

Jmenuji se Radka Zrzavá a narodila jsem se v roce 1987 v Uherském Hradišti. Aktuálně žiji v Kyjově. Zabývám se osobním rozvojem a obecně jakýmikoliv změnami v životě, kterých chceme dosáhnout. Věřím, že jsme strůjci svého života a ne "oběti osudu" a tudíž se podílíme na tom, jaký život žijeme a jak se v něm cítíme. Ne vždy se nám daří tak, jak bychom si představovali, popíráme se, trápíme a velmi často ani nevidíme souvislosti, proč se nám to děje. Klademe si otázky. Já na ně odpovědi neznám, ale znáte je Vy. Každý z nás si v sobě neseme informaci o tom, co je nejlepší pro naše nejvyšší dobro :-) Na sezení se pomocí správně cílených otázek dostaneme k pravému jádru problému, pojmenujeme ho a pomocí Vzpomínkové terapie změníme starý model tak, abyste se cítili nejlépe, jak to jde. Stanu se takovým Vaším "osobním průvodcem". Mou pomoc využívají lidé s různými životními příběhy a proto i každé sezení je naprosto odlišné, přestože všichni chceme to stejné - žít šťastný, spokojený a láskyplný život. Pokud tedy ve svém životě už něco "nemůžete vydržet", chcete to změnit, vyřešit, vyléčit, vylepšit, ale nevíte jak na to, vítejte. Nejste první ani jediní a já se s Vámi ráda podělím o zkušenosti z příběhů svých, i z příběhů ostatních. Vykašlete se na předsudky a žijte svůj sen. Ráda Vám v tom pomůžu...

Ozvěte se mi

Můžete se mi ozvat přes následující formulář nebo jakoukoliv jinou cestou.